http://podcastmojo.com/search

600x600bb
Design

Product Vision

W podcaście "Product Vision" rozmawiamy o tym jak tworzyć i rozwijać produkty cyfrowe. Szukamy nowego spojrzenia i lepszego zrozumienia toczącej się cyfrowej rewolucji. Poruszamy takie tematy jak: strategia, zarządzanie, agile, UX, wzrost produktu. Podcast dla product managerów, ownerów, designerów, marketerów i przedsiębiorców.

Apple link RSS feeedEpisodes

Related podcasts


00. Pilot: Zarządzanie produktami w zagranicznych firmach - Jakub Uniejewski (OLX Group) 10:14 May, 31, 2018