http://podcastmojo.com/search

600x600bb
Islam

Kitap ve Sünnete bağlılık

Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir. 1. Giriş 2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi 3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1 4. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2 5. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3 6. Çok soru sormanın çirkinliği ve “Vebali en ağır olan müslüman” hadisi 7. Çok soru sormanın çirkinliği. Hz. Peygamber’in fiillerine uymak ve “Altın yüzük takmıştım...” hadisi. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği 8. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve “Bazılarına ne oluyor ki?” hadisi 09. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve Bid’atçıyı barındıranın vebalı 10. Re’y ve Kıyasta aşırılık ve Henüz vahiy gelmemiş konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis 11. Hz. Peygamber’in “Allah’ın öğrettikleriyle” ümmetini eğitmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi 12. Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermek, “Öncekileri karış karış takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü çığır açanın vebali” hadisi 13. Hz. Peygamber’in Medine’deki meşahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi 14. Hz. Peygamber’in kunud yapması ve Ehl-i kitap ile ilişkiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi 15. İlim sahiplerine uyma tavsiyesi ve Kıyamet günü Ümmet-i Muhammed’in şahitliği ve Hakimin hükmü ve alacağı sevap ile ilgili hadisler 16. Delalet kavramı, Ehl-i kitaba karşı uyanık davranmak ve İhtilafın çirkinliği ile ilgili hadisler 17. Emir ve nehiylerin farklı anlamları, ve Şura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olayında ashabıyla istişare etmesi ile ilgili hadisler

Apple link RSS feeedEpisodes

Related podcasts


Emir ve nehiylerin farklı anlamları, ve Şura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olayında ashabıyla istişare etmesi ile ilgili hadisler 00:51:08 Aug, 20, 2015
Delalet kavramı, Ehl-i kitaba karşı uyanık davranmak ve İhtilafın çirkinliği ile ilgili hadisler 00:51:08 Aug, 20, 2015
İlim sahiplerine uyma tavsiyesi ve Kıyamet günü Ümmet-i Muhammed’in şahitliği ve Hakimin hükmü ve alacağı sevap ile ilgili hadisler 00:51:08 Aug, 20, 2015
Hz. Peygamber’in kunud yapması ve Ehl-i kitap ile ilişkiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi 00:51:08 Aug, 20, 2015
Hz. Peygamber’in Medine’deki meşahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi 00:51:08 Aug, 20, 2015
Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermek, “Öncekileri karış karış takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü çığır açanın vebali” hadisi 00:51:08 Aug, 20, 2015
Hz. Peygamber’in “Allah’ın öğrettikleriyle” ümmetini eğitmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi 00:51:08 Aug, 20, 2015
Re’y ve Kıyasta aşırılık ve Henüz vahiy gelmemiş konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis 00:51:08 Aug, 20, 2015
Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve Bid’atçıyı barındıranın vebalı 00:51:08 Aug, 20, 2015
Dinde aşırı gitmenin çirkinliği 00:51:08 Aug, 20, 2015
Hz. Peygamber’in fiillerine uymak 00:51:08 Aug, 20, 2015
Çok soru sormanın çirkinliği 00:51:08 Aug, 20, 2015
Resulullah’ın sunnetlerine uyma 3 00:51:08 Aug, 20, 2015
Resulullah’ın sunnetlerine uyma 2 00:51:08 Aug, 20, 2015
Resulullah’ın sunnetlerine uyma 1 00:51:08 Aug, 20, 2015
İlk beş rivayet ve Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim 00:51:08 Aug, 20, 2015
Giriş 00:51:08 Aug, 20, 2015