http://podcastmojo.com/search

600x600bb
Christianity

Andakten - Lukas evangeliet

Andakter fra Radio Filadelfia Kristiansand

Apple link RSS feeedEpisodes

Related podcasts


Radioandakt - Lukas - Løftet om den Hellige Ånd 0:07:26 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Prøvelser 0:10:32 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Stor er vår Gud 0:05:45 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Den bortkomne sønnen 0:07:11 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - En vanlig dag i Jesu liv 0:06:18 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Et nådens år fra Herren 0:06:34 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Jesus blir døpt 0:07:26 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Vær hilset du som har funnet nåde 0:06:08 Mar, 23, 2009
Radioandakt - Lukas - Døperen Johannes 0:08:10 Mar, 23, 2009