http://podcastmojo.com/search

600x600bb
Islam

Adabu Za Kuomba Dua 01

Mada hii inazungumzia adabu za dua na masharti ya kujibiwa dua na jinsi alivyokuwa akiomba mtume -swala Allah alayhi wasalama- wakati wa kufungua swaumu na baada ya kufungua swaumu.

Apple link RSS feeedEpisodes

Related podcasts